Skuteczne ocieplenie gwarancją ciepłego poddasza

Wymagania prawne Zgodnie z “Rozporządzeniem w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku, od 01.01.2017 dach powinien charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U nie większym niż 0,18W/(m2.K), od roku 2021 będzie to współczynnik 0,15W/(m2.K). Jeśli poddasze jest nieużytkowe, w postaci strychu, w połaciach można nie

Czytaj więcej